دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
13714 نقدوبررسي اسناد ومتون تاريخي مختلط ابطحي فروشاني - سيدعليرضا 30 چهارشنبه 10:00 - 08:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1396/10/16 ساعت 13.50