دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
12515 اصول مذاكرات، مكاتبات و قراردادهاي تجاري مختلط كيش حضرت سلطان - احسان 20 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 34 2.00 0.00 1396/10/16 ساعت 8.00
12520 اصول مذاكرات، مكاتبات و قراردادهاي تجاري مختلط تقسيمي - جمشيد 20 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1396/10/16 ساعت 8.00
12521 بازاريابي صنعتي و خدمات مختلط كيش حضرت سلطان - احسان 20 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 34 2.00 0.00 1396/10/18 ساعت 8.00
12524 بازاريابي صنعتي و خدمات مختلط - 20 پنج شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1396/10/18 ساعت 8.00
12505 پايان نامه مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 13.50
12505 پايان نامه مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 13.50
12497 كاربرد تئوري تصميم گيري مختلط مداحي - رضا 20 پنج شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1396/10/23 ساعت 13.50
12522 كاربرد تئوري تصميم گيري مختلط مداحي - رضا 20 چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1396/10/23 ساعت 8.00
12498 مديريت ارتباطات مشتري و عملكرد بازاريابي مختلط تقسيمي - جمشيد 20 پنج شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1396/10/25 ساعت 13.50
12504 مديريت استراتژيك بازاريابي مختلط - 20 پنج شنبه 18:10 - 16:50 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1396/10/27 ساعت 13.50
12525 مديريت استراتژيك بازاريابي مختلط شكرچي زاده - احمدرضا 20 پنج شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1396/10/20 ساعت 8.00