دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
10256 اصول 3 مختلط نصرآزاداني - حسين 11 چهارشنبه 12:00 - 10:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/18 ساعت 10.50
10263 رساله (ادامه) مختلط - 15 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
10264 رساله (ادامه) مختلط - 15 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
10265 رساله (ادامه) مختلط - 15 - 0.00 20.00 - ساعت 0.00
10259 روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته (جبراني) مختلط عاشوري تلوكي - نادعلي 15 چهارشنبه 16:50 - 14:55 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/16 ساعت 10.50
10266 روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته (جبراني) مختلط عاشوري تلوكي - نادعلي 15 پنج شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/16 ساعت 10.50
10260 زبان تخصصي پيشرفته مختلط فهيم - محسن 15 پنج شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/18 ساعت 10.50
10267 زبان تخصصي پيشرفته مختلط عبدالصمدي - راضيه 15 چهارشنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/18 ساعت 0.00
10258 فقه 2 (قوانين وحقوق تجارت دراسلام ) مختلط حيدري - محمدعلي 11 سه شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/23 ساعت 10.50
10255 فقه 3 (قوانين وحقوق تجارت دراسلام ) مختلط نصرآزاداني - حسين 11 چهارشنبه 16:40 - 14:55 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/20 ساعت 10.50
10262 فقه استدلالي 2 مختلط - 15 پنج شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
پنج شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
4.00 0.00 1396/10/23 ساعت 10.50
10269 فقه استدلالي 2 مختلط - 15 چهارشنبه 12:00 - 10:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
چهارشنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
4.00 0.00 1396/10/23 ساعت 10.50
10261 مباحث اصول 2 مختلط - 15 پنج شنبه 16:50 - 14:55 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/20 ساعت 10.50
10268 مباحث اصول 2 مختلط - 15 چهارشنبه 16:50 - 14:55 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1396/10/20 ساعت 10.50
10257 نقد و بررسي اديان الاحكام مختلط حيدري - محمدعلي 15 چهارشنبه 14:45 - 13:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
چهارشنبه 10:00 - 08:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
4.00 0.00 1396/10/16 ساعت 10.50