دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
12065 پايان نامه مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
12065 پايان نامه مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
12063 شيمي آلي پيشرفته مختلط شيخان شمس آبادي - نفسيه السادات 20 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 8.50
12063 شيمي آلي پيشرفته مختلط شيخان شمس آبادي - نفسيه السادات 20 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 8.50
12054 شيمي تركيبات طبيعي مختلط قشنگ - مجيد 20 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.50
12064 طيف سنجي آلي پيشرفته مختلط عباس تبارآهنگر - حسين 20 پنج شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 8.50