دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
11003 سمينار(ارشد) مختلط محمدشفيعي - محمدرضا 10 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10994 شيمي آلي پيشرفته مختلط شيخان شمس آبادي - نفسيه السادات 20 چهارشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 302
چهارشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 302
3.00 0.00 1396/10/25 ساعت 10.50
10976 شيمي تجزيه پيشرفته مختلط عدناني - سيده آتنا 20 چهارشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 303
چهارشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 303
3.00 0.00 1396/10/20 ساعت 10.50
11000 شيمي داروئي مختلط صفارتلوري - علي 20 يك شنبه 12:00 - 10:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 308
يك شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 308
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 10.50
10997 شيمي فيزيك آلي مختلط عباس تبارآهنگر - حسين 20 يك شنبه 15:20 - 14:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 308
يك شنبه 14:00 - 12:40 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 308
3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 10.50
10992 شيمي معدني پيشرفته مختلط نصراصفهاني - مجتبي 20 چهارشنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده مهندسي هسته اي - كلاس 302 3.00 0.00 1396/10/27 ساعت 10.50