دروس ارایه شده غیرعمومی ترم دوم سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
12676 آيات الاحكام (ارشد) مختلط سميعي دمنه - جمشيد 30 پنج شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1397/03/30 ساعت 16.00
12701 پايان نامه مختلط - 50 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
12702 پايان نامه (ادامه) مختلط - 50 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
12677 زبان خارجي 1 مختلط فهيم - محسن 30 پنج شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1397/04/04 ساعت 16.00
12674 فقه تطبيقي مختلط حيدري - محمدعلي 30 پنج شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1397/04/06 ساعت 16.00
12675 قواعد فقه 2 مختلط سميعي دمنه - جمشيد 30 پنج شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1397/04/02 ساعت 16.00
12673 مباحث اصول 3 مختلط توكلي - احمدرضا 30 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1397/03/27 ساعت 16.00