دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
11281 كارگاه برنامه ريزي مسكن و بازآفريني شهري مختلط صابري - حميد 15 پنج شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 1.00 1.00 1399/10/20 ساعت 10.50
11279 نظريه ها، تجربيات و سياستهاي فضايي در برنامه ريزي شهري مختلط مختاري ملك آبادي - رضا 15 پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 10.50