دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
14410 طراحي اجزاء سازه هاي هيدروليكي مختلط صادقي - صادق بصيرت - شمسا 10 پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده عمران
چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 8.50
14413 مدلهاي آشفتگي مختلط دلاوري - احسان 10 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران
چهارشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.50
14409 مدلهاي فيزيكي و اندازه گيري ميداني مختلط بصيرت - شمسا 10 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده عمران
چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 8.50