دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
11387 اخلاق و احكام كسب و كار مختلط ميرزائي - محمدرضا 30 چهارشنبه 19:00 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
11383 اصول اقتصاد مختلط رفيعي - عباس 30 پنج شنبه 11:00 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 8.50
11398 انتقال فناوري مختلط منصف - ساناز 30 پنج شنبه 15:30 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/16 ساعت 10.50
13533 پايان نامه مختلط - 50 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13552 پايان نامه (ادامه) مختلط - 50 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
11395 مديريت استراتژيك فناوري مختلط خاني - ناصر 30 پنج شنبه 19:00 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 13.50