دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
14825 تصفيه آب و فاضلاب پيشرفته مختلط امين شرعي - فرهام 20 چهارشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
14829 روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته (جبراني) مختلط امين شرعي - فرهام 20 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 10.50
14828 فرايندهاي پالايش پيشرفته مختلط منتظرالقائم - مريم 20 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/25 ساعت 10.50
14430 محاسبات عددي پيشرفته (جبراني) مختلط سليماني چم خرمي - خسرو 20 پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
14834 مكانيك سيالات پيشرفته (جبراني) مختلط صائب نوري - احسان 20 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/25 ساعت 10.50
14830 زبان تخصصي پيشرفته (جبراني) مختلط جعفري - ميثم 20 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 10.50
14826 مطالب ويژه مختلط ملازاده - نسترن امين شرعي - فرهام 20 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 10.50
14835 رساله مختلط - 50 - 0.00 7.00 - ساعت 0.00