دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
12042 اثر فرآيند بر كيفيت غذا مختلط اعرابي جشوقاني - اعظم 6 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.50
12047 اصول ونگهداري موادغذايي وصنايع كنسرو(جبراني) مختلط فاضل نجف آبادي - محمد 6 پنج شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 8.50
12046 تكنولوژي صنايع غذايي- روغن و گوشت (جبراني) مختلط فاضل نجف آبادي - محمد 6 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 8.50