دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
12193 رساله (ادامه) مختلط - 999 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
14603 روشهاي آماري (جبراني) مختلط كرباسيان - مهدي 10 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/25 ساعت 8.50
14582 مباحث پيشرفته در بهينه سازي سيستمها 1 مختلط شيرويه زاد - هادي 20 - 3.00 0.00