دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
13579 پايان نامه مختلط - 50 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13579 پايان نامه مختلط - 50 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13589 پايان نامه (ادامه) مختلط - 50 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
11712 روش شناسي علم مديريت مختلط داودي - سيدمحمدرضا 15 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
11713 طراحي سيستمهاي پيشرفته توليد و عمليات مختلط براتي - مسعود 15 پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
11717 كاربرد هوش مصنوعي در مديريت مختلط خادم القراني - شكيبا 15 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
11718 مديريت زنجيره تأمين پيشرفته مختلط نيلي پورطباطبايي - سيداكبر 15 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 8.50