دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
10007 پايان نامه مختلط - 200 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10007 پايان نامه مختلط - 200 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10008 پايان نامه (ادامه) مختلط - 200 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10008 پايان نامه (ادامه) مختلط - 200 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
11458 روش تحقيق مختلط اكبري كوپايي - مهدي 20 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر 2.00 0.00 1399/10/21 ساعت 8.50
11453 مباحث پيشرفته در طراحي و توليد نرم افزار مختلط آجودانيان - شهره 7 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده كامپيوتر
پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده كامپيوتر
3.00 0.00 1399/10/23 ساعت 13.50
11460 امنيت شبكه مختلط بركتين - بهرنگ 9 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر
پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.50