دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
12110 آشنايي با ماشين آلات مرتبط (چاپ، بافت و البسه) مختلط رادي نجف آبادي - محمدامين 30 پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/18 ساعت 10.50
12112 پارچه شناسي تخصصي مختلط مجابي - سيد علي 30 - 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
12061 پژوهش هنر در زمينه البسه و منسوجات مختلط مجابي - سيد علي 30 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
12073 روش تحقيق (جبراني) مختلط جواني جوني - اصغر 30 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 10.50
12066 زبان تخصصي طراحي پارچه و لباس مختلط - 30 - 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 10.50
12067 زبان تخصصي طراحي پارچه و لباس مختلط - 30 - 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 10.50
12071 كارگاه طراحي تخصصي مختلط فنايي - زهرا 10 چهارشنبه 11:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 0.00 2.00 - ساعت 0.00
12072 كارگاه طراحي تخصصي مختلط فنايي - زهرا 10 چهارشنبه 17:00 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 0.00 2.00 - ساعت 0.00
12111 كارگاه طراحي تخصصي مختلط فنايي - زهرا 20 سه شنبه 17:00 - 13:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 0.00 2.00 - ساعت 0.00
12070 مباني سازمان و مديريت مد و بازاريابي مختلط تركش اصفهاني - رسول 30 چهارشنبه 16:00 - 14:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/21 ساعت 10.50
12074 متدهاي كاربرد رنگ در پارچه مختلط فنايي - زهرا 30 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 10.50