دروس ارایه شده غیرعمومی ترم دوم سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
10088 آنتن هاي مدار چاپي مختلط هنرور - محمدامين 16 پنج شنبه 13:00 - 10:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 304 3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 14.00
10059 ابزار دقيق بيومديكال (بيواينسترومنت) مختلط يوسفي نجف آبادي - محمدرضا 16 چهارشنبه 16:30 - 14:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 405 3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 10.50
10047 ابزار دقيق پيشرفته مختلط هاشمي - مهناز 1 پنج شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 403 3.00 0.00 1397/04/04 ساعت 14.00
10523 اصول كنترل مدرن مختلط هاشمي - مهناز 21 چهارشنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 8.00
10563 اصول و سيستمهاي راداري مختلط آقاجاني رناني - روح اله 21 چهارشنبه 13:00 - 10:30 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1397/04/07 ساعت 8.00
10089 الكترومغناطيس پيشرفته مختلط صغيرازاده داركي - بهنام 16 پنج شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1397/04/04 ساعت 14.00
14494 الكترونيك قدرت 2 مختلط ميرطلايي - سيد محمد مهدي 21 چهارشنبه 16:30 - 14:00 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1397/04/05 ساعت 14.00
10001 امتحان جامع (دكتراي تخصصي) مختلط شاهقليان - غضنفر 0 - 0.00 0.00 1397/02/23 ساعت 8.00
10001 امتحان جامع (دكتراي تخصصي) مختلط شاهقليان - غضنفر 0 - 0.00 0.00 1397/02/23 ساعت 8.00
10051 امنيت شبكه مختلط فغاني - فرهاد 3 چهارشنبه 13:00 - 10:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 403 3.00 0.00 1397/04/02 ساعت 14.00
10147 برنامه ريزي و مديريت سيستمهاي انرژي مختلط معظمي - مجيد 20 چهارشنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1397/04/04 ساعت 14.00
10014 بهره برداري از سيستمهاي قدرت مختلط فاني محمدآبادي - بهادر 4 چهارشنبه 13:00 - 10:30 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1397/04/06 ساعت 10.50
14483 بهينه سازي سيستمهاي قدرت الكتريكي مختلط معظمي - مجيد 24 پنج شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1397/04/05 ساعت 14.00
10056 تئوري جامع ماشينهاي الكتريكي (جبراني) مختلط زماني فر - مهران 0 چهارشنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 406 3.00 0.00 1397/04/07 ساعت 14.00
14456 تئوري جامع ماشينهاي الكتريكي (جبراني) مختلط مراديان - محمدرضا 22 چهارشنبه 13:00 - 10:30 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1397/04/07 ساعت 14.00
10015 توزيع انرژي الكتريكي مختلط حقيقت دار فشاركي - فريبرز 11 چهارشنبه 16:30 - 14:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 401 3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 10.50
10013 ديناميك سيستمهاي قدرت 1 (جبراني) مختلط شاهقليان - غضنفر 14 چهارشنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 401 3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 10.50
14434 ديناميك سيستمهاي قدرت 1 (جبراني) مختلط شاهقليان - غضنفر 23 - 3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 10.50
10067 رباتيك مختلط شجاعي اراني - خوشنام 11 پنج شنبه 13:00 - 10:30 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1397/04/07 ساعت 14.00
10011 رساله مختلط - 26 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10011 رساله (پروژه تحقيقاتي) مختلط - 26 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
12441 روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته (جبراني) مختلط - 10 سه شنبه 17:00 - 15:30 ثابت - دانشكده برق 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 16.00
10061 روشهاي اجزاء محدود مختلط ميرطلايي - سيد محمد مهدي 20 چهارشنبه 13:00 - 10:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 302 3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 8.00
10057 روشهاي نوين كنترل مبدلهاي الكترونيك قدرت مختلط دهقاني - مجيد 22 پنج شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 303 3.00 0.00 1397/04/06 ساعت 8.00
10057 روشهاي نوين كنترل مبدلهاي الكترونيك قدرت مختلط دهقاني - مجيد 22 پنج شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 303 3.00 0.00 1397/04/06 ساعت 8.00
10095 ريزپردازنده پيشرفته مختلط آمون - مهدي 8 پنج شنبه 13:00 - 10:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 305 3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 10.50
12442 زبان تخصصي پيشرفته مختلط - 10 سه شنبه 15:30 - 14:00 ثابت - دانشكده برق 2.00 0.00 1397/04/04 ساعت 16.00
10098 زبانهاي توصيف سخت افزار مختلط اعلائي ورنوسفادراني - زهرا 6 پنج شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 305 3.00 0.00 1397/04/04 ساعت 14.00
10091 سنجش از دور مختلط زينلي نجف آبادي - منصور 6 پنج شنبه 16:30 - 14:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 304 3.00 0.00 1397/04/06 ساعت 14.00
10079 سيستمهاي انتقال جريان متناوب انعطاف پذير مختلط فاني محمدآبادي - بهادر 9 پنج شنبه 13:00 - 10:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 403 3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 16.00
10064 سيستمهاي تشخيص نفوذ مختلط دانشورفرزانگان - سيدمحمود 19 چهارشنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 402 3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 8.00
10071 سيستمهاي خبره و هوش مصنوعي مختلط نصري - سعيد 14 چهارشنبه 13:00 - 10:30 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1397/04/07 ساعت 14.00
10048 سيستمهاي عيب يابي و كنترل تحمل پذير خطا مختلط كارگردهنوي - سيدمحمد 15 پنج شنبه 16:30 - 14:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 403 3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 14.00
10066 شبكه هاي عصبي مختلط مهدوي نسب - همايون 20 پنج شنبه 13:00 - 10:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 405 3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 14.00
10066 شبكه هاي عصبي مختلط مهدوي نسب - همايون 20 پنج شنبه 13:00 - 10:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 405 3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 14.00
10052 شبكه هاي مخابراتي مختلط آوخ - آويد 5 چهارشنبه 16:30 - 14:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 403 3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 8.00
10049 شناسائي سيستم مختلط چترايي - عباس 17 پنج شنبه 13:00 - 10:30 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 14.00
10063 طراحي مبدلهاي الكترونيك قدرت مختلط جباري - مسعود 16 پنج شنبه 16:30 - 14:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 404 3.00 0.00 1397/04/03 ساعت 14.00
10145 فناوري ساخت مدارهاي ديجيتال مختلط محمدي - محمدرضا 11 پنج شنبه 16:30 - 14:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 305 3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 14.00
10521 كنترل بهينه مختلط حسين نيا - سعيد 18 پنج شنبه 13:00 - 10:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 302 3.00 0.00 1397/04/02 ساعت 14.00
10522 كنترل چند متغيره مختلط محموديان - سيد حميد 15 پنج شنبه 16:30 - 14:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 302 3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 10.50
10070 كنترل غيرخطي مختلط رضائي - اسماعيل 11 پنج شنبه 13:00 - 10:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 406 3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 14.00
10090 كنترل فازي مختلط - 11 پنج شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 402 3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 10.50
10053 كنترل هوشمند در فضاي سيبرنتيك مختلط محموديان - سيد حميد 14 چهارشنبه 16:30 - 14:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 402 3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 10.50
10058 ماشينهاي الكتريكي مدرن مختلط بكتاش - امير 23 پنج شنبه 16:30 - 14:00 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 10.50
11759 ماشينهاي الكتريكي مدرن مختلط - 25 پنج شنبه 16:30 - 14:00 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 10.50
10065 مخابرات ماهواره اي مختلط آقاجاني رناني - روح اله 25 چهارشنبه 13:00 - 10:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 406 3.00 0.00 1397/04/07 ساعت 8.00
10096 مدارهاي مجتمع توان پايين مختلط دولتشاهي - مهدي 12 چهارشنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 305 3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 14.00
14452 مدارهاي مجتمع خيلي فشرده (VLSI) مختلط محمدي - محمدرضا 16 چهارشنبه 17:30 - 15:00 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 14.00
10097 مدارهاي مجتمع نوري مختلط اعلائي ورنوسفادراني - زهرا 17 چهارشنبه 13:00 - 10:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 305 3.00 0.00 1397/04/07 ساعت 10.50
10016 مديريت انرژي مختلط مراديان - محمدرضا 18 چهارشنبه 16:30 - 14:00 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 10.50
10050 نهان نگاري اطلاعات مختلط نقش - عليرضا 5 چهارشنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 306 3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 8.00