دروس ارایه شده غیرعمومی ترم دوم سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
13370 امتحان جامع (دكتراي تخصصي) مختلط بركتين - بهرنگ 19 - 0.00 0.00 - ساعت 0.00
13370 امتحان جامع (دكتراي تخصصي) مختلط بركتين - بهرنگ 19 - 0.00 0.00 - ساعت 0.00
13348 پايگاه داده پيشرفته (جبراني) مختلط نادري دهكردي - محمد 22 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 402
چهارشنبه 12:50 - 11:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 402
3.00 0.00 1397/04/04 ساعت 10.50
13371 پروژه تحقيقاتي و رساله مختلط - 18 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13366 تحليلها و سيستمهاي داده هاي حجيم مختلط نديمي شهركي - محمدحسين 0 پنج شنبه 18:20 - 15:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 406 3.00 0.00 1397/04/05 ساعت 14.00
13371 رساله مختلط - 18 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13071 شبكه هاي كامپيوتري پيشرفته (جبراني) مختلط بركتين - بهرنگ 9 چهارشنبه 18:20 - 15:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 404 3.00 0.00 1397/04/02 ساعت 10.50
13079 مفاهيم پيشرفته در معماري كامپيوتر 2 مختلط بركتين - بهرنگ 0 پنج شنبه 11:00 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 404 3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 14.00