دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
11958 الگوريتمهاي پيشرفته مختلط زماني فر - كامران 10 چهارشنبه 10:40 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 408 3.00 0.00 1396/10/18 ساعت 8.00
11979 امتحان جامع (دكتراي تخصصي) مختلط بركتين - بهرنگ 30 - 0.00 0.00 - ساعت 0.00
11979 امتحان جامع (دكتراي تخصصي) مختلط بركتين - بهرنگ 30 - 0.00 0.00 - ساعت 0.00
11964 بازيابي پيشرفته اطلاعات مختلط رستگاري - حميد 10 چهارشنبه 16:50 - 14:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 306 3.00 0.00 1396/10/24 ساعت 8.00
11962 پايگاه داده توزيعي و سيار مختلط نادري دهكردي - محمد 0 چهارشنبه 10:40 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 407 3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 8.00
11982 پروژه تحقيقاتي و رساله مختلط - 30 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
11974 داده كاوي مختلط نديمي شهركي - محمدحسين 0 پنج شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 406
پنج شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 406
3.00 0.00 1396/10/27 ساعت 10.50
11974 داده كاوي مختلط نديمي شهركي - محمدحسين 0 پنج شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 406
پنج شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 406
3.00 0.00 1396/10/27 ساعت 10.50
11814 داده كاوي پيشرفته مختلط نديمي شهركي - محمدحسين 10 چهارشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 406
چهارشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 406
3.00 0.00 1396/10/25 ساعت 8.00
11982 رساله مختلط - 30 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
11926 روش تحقيق پيشرفته مختلط نادري دهكردي - محمد 10 چهارشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 407 2.00 0.00 1396/10/18 ساعت 13.50
11926 روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته (جبراني) مختلط نادري دهكردي - محمد 10 چهارشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 407 2.00 0.00 1396/10/18 ساعت 13.50
11708 زبان تخصصي پيشرفته مختلط اسماعيلي - پريوش 10 پنج شنبه 16:50 - 14:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 402 2.00 0.00 1396/10/23 ساعت 8.00
11969 مفاهيم پيشرفته در نرم افزار 1 مختلط نادري دهكردي - محمد 10 سه شنبه 16:50 - 14:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 408 3.00 0.00 1396/10/20 ساعت 10.50