دروس ارایه شده غیرعمومی ترم دوم سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
13370 امتحان جامع (دكتراي تخصصي) مختلط بركتين - بهرنگ 19 - 0.00 0.00 - ساعت 0.00
13370 امتحان جامع (دكتراي تخصصي) مختلط بركتين - بهرنگ 19 - 0.00 0.00 - ساعت 0.00
13371 پروژه تحقيقاتي و رساله مختلط - 18 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13371 رساله مختلط - 18 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13073 سيستمهاي توزيع شده و رايانش ابري مختلط صافي اصفهاني - فرامرز 3 پنج شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 408
پنج شنبه 12:50 - 11:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 408
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 14.00
13071 شبكه هاي كامپيوتري پيشرفته (جبراني) مختلط بركتين - بهرنگ 9 چهارشنبه 18:20 - 15:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 404 3.00 0.00 1397/04/02 ساعت 10.50
13067 طراحي سيستمهاي كم مصرف مختلط دولتشاهي - مهدي 5 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 403
چهارشنبه 12:50 - 11:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 403
3.00 0.00 1397/04/04 ساعت 14.00
13079 مفاهيم پيشرفته در معماري كامپيوتر 2 مختلط بركتين - بهرنگ 0 پنج شنبه 11:00 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 404 3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 14.00
13361 مفاهيم پيشرفته در نرم افزار 1 مختلط نادري دهكردي - محمد 4 چهارشنبه 11:00 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 408 3.00 0.00 1397/04/07 ساعت 10.50