دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
11979 امتحان جامع (دكتراي تخصصي) مختلط بركتين - بهرنگ 30 - 0.00 0.00 - ساعت 0.00
11979 امتحان جامع (دكتراي تخصصي) مختلط بركتين - بهرنگ 30 - 0.00 0.00 - ساعت 0.00
11982 پروژه تحقيقاتي و رساله مختلط - 30 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
11982 رساله مختلط - 30 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
11708 زبان تخصصي پيشرفته مختلط اسماعيلي - پريوش 10 پنج شنبه 16:50 - 14:10 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 402 2.00 0.00 1396/10/23 ساعت 8.00
11819 سيستمهاي كامپيوتري امن مختلط بركتين - بهرنگ 10 چهارشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 404
چهارشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 404
3.00 0.00 1396/10/17 ساعت 8.00
11634 طراحي مدار با فناوري نانو مختلط رشادي نژاد - محمدرضا 10 پنج شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 403
پنج شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 403
3.00 0.00 1396/10/27 ساعت 8.00
11632 مفاهيم پيشرفته در معماري كامپيوتر 1 مختلط خيام باشي - محمدرضا 0 پنج شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 401
پنج شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده كامپيوتر - كلاس 401
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 8.00