دروس ارایه شده غیرعمومی ترم دوم سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
14207 آناليز مودال مختلط صالحي - مهدي 20 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1397/04/02 ساعت 10.50
14207 آناليز مودال در سيستمهاي مكانيكي مختلط صالحي - مهدي 20 چهارشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1397/04/02 ساعت 10.50
14217 الاستيسيته (جبراني) مختلط گله داري - سيدعلي 2 پنج شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
پنج شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1397/03/29 ساعت 10.50
14211 تئوري ورق ها مختلط قاسمي قلعه قاسمي - اعظم 5 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 10.50
14227 ديناميك پيشرفته مختلط سليماني - علي 9 پنج شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
پنج شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1397/04/04 ساعت 10.50
14227 ديناميك پيشرفته مختلط سليماني - علي 9 پنج شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
پنج شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1397/04/04 ساعت 10.50
14219 رياضيات پيشرفته 1 (جبراني) مختلط وهابي - ميثم 10 چهارشنبه 18:20 - 16:50 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 10.50
14221 مكانيك محيطهاي پيوسته (جبراني) مختلط جعفري فشاركي - جواد 0 پنج شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1397/04/06 ساعت 8.00