دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
12770 رياضيات پيشرفته 2 مختلط وهابي - ميثم 10 چهارشنبه 16:50 - 15:35 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 15:25 - 14:10 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1396/10/27 ساعت 10.50
12880 زبان تخصصي پيشرفته مختلط امامي كوپائي - سبحان 15 پنج شنبه 17:15 - 15:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 2.00 0.00 1396/10/16 ساعت 10.50
12764 طراحي بهينه قطعات مكانيكي مختلط جعفري فشاركي - جواد 20 چهارشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 10.50
12765 مكانيك محيط پيوسته (2) مختلط قاسمي قلعه قاسمي - اعظم 10 چهارشنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1396/10/20 ساعت 10.50