دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
11273 برنامه ريزي شهرهاي ايراني - اسلامي مختلط اذاني - مهري 15 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
11276 تحليل فضايي پيشرفته با تأكيد بر سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS مختلط قائد رحمتي - رضا 15 پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 1.00 1.00 1399/10/16 ساعت 10.50
11278 حقوق و قوانين شهري و منطقه اي در ايران (جبراني) مختلط مختاري ملك آبادي - رضا 15 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/21 ساعت 10.50
11277 روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته (جبراني) مختلط گندمكار - امير 15 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/18 ساعت 10.50
11265 رساله مختلط - 50 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
11265 رساله مختلط - 50 - 0.00 7.00 - ساعت 0.00
11265 رساله مختلط - 50 - 0.00 20.00 - ساعت 0.00