دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
10849 اقتصاد مهندسي پيشرفته مختلط آرمان - محمدحسين 10 چهارشنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده عمران
چهارشنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/18 ساعت 15.50
10512 امتحان جامع (دكتراي تخصصي) مختلط عادل زاده سعدآبادي - ليلا 500 - 0.00 0.00 - ساعت 0.00
10512 امتحان جامع (دكتراي تخصصي) مختلط عادل زاده سعدآبادي - ليلا 500 - 0.00 0.00 - ساعت 0.00
10504 رساله مختلط - 500 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
10506 رساله (ادامه) مختلط - 500 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
10847 روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته (جبراني) مختلط محمديان ياسوج - سيداسماعيل 10 چهارشنبه 15:55 - 14:10 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1396/10/25 ساعت 13.50
10848 روشهاي ساخت پيشرفته مختلط زارع - محمدرضا 10 پنج شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده عمران
پنج شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/21 ساعت 15.50
10846 زبان تخصصي پيشرفته مختلط - 10 پنج شنبه 15:55 - 14:10 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1396/10/25 ساعت 15.50
10843 مباحث ويژه مختلط وزيري سرشك - مجيد 10 پنج شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده عمران
پنج شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 13.50
10843 مباحث ويژه مختلط وزيري سرشك - مجيد 10 پنج شنبه 10:40 - 09:25 ثابت - دانشكده عمران
پنج شنبه 09:15 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 13.50
10844 محاسبات نرم مختلط وزيري سرشك - مجيد 10 پنج شنبه 16:50 - 15:35 ثابت - دانشكده عمران
دوشنبه 16:50 - 15:35 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/28 ساعت 13.50
10845 مديريت ماشين آلات ساخت مختلط زارع - محمدرضا 10 پنج شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده عمران
پنج شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/21 ساعت 13.50
10835 مديريت و مقررات پيمان مختلط سروري - هادي 30 سه شنبه 14:00 - 12:45 ثابت - دانشكده عمران
سه شنبه 12:00 - 10:50 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1396/10/28 ساعت 10.50