دروس ارایه شده غیرعمومی ترم دوم سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
13289 آمار و احتمالات پيشرفته مختلط مداحي - رضا 8 پنج شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 206
پنج شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 206
3.00 0.00 1397/04/07 ساعت 14.00
14106 امتحان جامع (دكتراي تخصصي) مختلط عادل زاده سعدآبادي - ليلا 495 - 0.00 0.00 - ساعت 0.00
14106 امتحان جامع (دكتراي تخصصي) مختلط عادل زاده سعدآبادي - ليلا 495 - 0.00 0.00 - ساعت 0.00
13278 برنامه ريزي و كنترل پروژه مختلط آرمان - محمدحسين 27 چهارشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 303
سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران
3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 14.00
10083 رساله مختلط - 490 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10083 رساله مختلط - 490 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
10084 رساله (ادامه) مختلط - 497 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
10084 رساله (ادامه) مختلط - 497 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
13282 روشهاي ساخت مختلط زارع - محمدرضا 28 پنج شنبه 18:20 - 16:50 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 206
پنج شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 206
3.00 0.00 1397/04/07 ساعت 10.50
13290 مباحث ويژه مختلط وزيري سرشك - مجيد 8 پنج شنبه 18:20 - 16:50 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 103
سه شنبه 18:20 - 16:50 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 103
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 14.00
13290 مباحث ويژه مختلط وزيري سرشك - مجيد 8 پنج شنبه 18:20 - 16:50 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 103
سه شنبه 18:20 - 16:50 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 103
3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 14.00
13288 محاسبات نرم مختلط سعادت - محسن 10 پنج شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 210
پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 210
3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 14.00
13279 مديريت و مقررات پيمان مختلط اسلاميان - سيدسعيد 29 چهارشنبه 18:20 - 16:50 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 202
چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 202
3.00 0.00 1397/04/02 ساعت 14.00