دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
13927 حقوق جزاي اختصاصي 2 (جبراني) مختلط شكرچي زاده - محسن 10 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 13.50
14698 حقوق كيفري اختصاصي (1) مختلط حسين زاده - حسين 10 پنج شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/21 ساعت 13.50
14693 حقوق كيفري بين الملل مختلط وحيددستجردي - فاطمه 10 پنج شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
14697 حقوق كيفري عمومي مختلط مسعود - غلامحسين 10 پنج شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/18 ساعت 13.50
13337 رساله (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 20.00 - ساعت 0.00
13337 رساله (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 20.00 - ساعت 0.00
13315 رساله . مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
14696 روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته (جبراني) مختلط جليليان - مهدي 10 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 13.50
13926 فقه استدلالي 1 مختلط - 10 پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 13.50
14694 متون حقوقي مختلط قاسمي كهريزسنگي - راضيه 10 پنج شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
13315 رساله مختلط - 100 - 0.00 7.00 - ساعت 0.00
13315 رساله مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13315 رساله مختلط - 100 - 0.00 20.00 - ساعت 0.00