دروس ارایه شده غیرعمومی ترم دوم سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
12703 امتحان جامع (دكتراي تخصصي) مختلط حيدري - محمدعلي 44 - 0.00 0.00 1397/03/04 ساعت 8.00
12704 امتحان جامع (دكتراي تخصصي) مختلط حيدري - محمدعلي 8 - 0.00 0.00 1397/03/04 ساعت 8.00
12707 رساله مختلط - 43 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
12706 رساله (ادامه) مختلط - 49 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00