دروس ارایه شده غیرعمومی ترم دوم سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
12704 امتحان جامع (دكتراي تخصصي) مختلط حيدري - محمدعلي 8 - 0.00 0.00 1397/03/04 ساعت 8.00
12703 امتحان جامع (دكتراي تخصصي) مختلط حيدري - محمدعلي 44 - 0.00 0.00 1397/03/04 ساعت 8.00
12664 بررسي متون ديني و عرفاني يهود و مسيحيت مختلط احمدي افزادي - مسعود 10 پنج شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
پنج شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
4.00 0.00 1397/04/04 ساعت 16.00
12663 بررسي متون عرفاني به زبان عربي مختلط بهرامي قصرچمي - خليل 10 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 4.00 0.00 1397/03/30 ساعت 16.00
12707 رساله مختلط - 43 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
12705 رساله مختلط - 50 - 0.00 20.00 - ساعت 0.00
12708 رساله (ادامه) مختلط - 50 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
12706 رساله (ادامه) مختلط - 49 - 0.00 20.00 - ساعت 0.00
12662 مباحث عمده كلامي در فرق اسلامي مرد احمدي افزادي - مسعود 10 پنج شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1397/03/27 ساعت 16.00