دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
13263 پايان نامه مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13263 پايان نامه مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13264 پايان نامه (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13264 پايان نامه (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
11599 تحليل و طراحي روسازي پيشرفته مختلط نصر - دانيال 15 پنج شنبه 15:30 - 12:30 ثابت - دانشكده عمران 3.00 0.00 1399/10/21 ساعت 8.50
11598 تكنولوژي و مواد روسازي مختلط نصر - دانيال 15 پنج شنبه 19:00 - 16:00 ثابت - دانشكده عمران 3.00 0.00 1399/10/18 ساعت 8.50
11587 طرح هندسي راه پيشرفته مختلط كبيري رناني - شهاب 15 چهارشنبه 11:00 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران 3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.50
11597 مهندسي فرودگاه مختلط كبيري رناني - شهاب 15 پنج شنبه 11:00 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران 3.00 0.00 1399/10/15 ساعت 8.50
11600 طراحي روسازي بتني مختلط ابوطالبي اصفهاني - محسن 15 چهارشنبه 19:00 - 16:00 ثابت - دانشكده عمران 3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 8.50