دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
13223 آزمون، تجويز و نظارت بر آمادگي بدني مختلط كشاورز - سعيد 20 چهارشنبه 10:00 - 08:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 19 0.00 2.00 1396/10/16 ساعت 10.50
13234 استرس محيطي در فيزيولوژي فعاليت بدني مختلط مجتهدي - حسين 20 چهارشنبه 12:00 - 10:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 10 2.00 0.00 1396/10/20 ساعت 10.50
13270 تغذيه و كنترل وزن ويژه تندرستي مختلط بنايي بروجني - جمشيد 20 چهارشنبه 16:40 - 14:55 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 5 2.00 0.00 1396/10/16 ساعت 10.50
13236 سمينار پژوهشي فعاليت بدني و تندرستي مختلط مجتهدي - حسين 20 چهارشنبه 16:40 - 14:55 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 10 2.00 0.00 1396/10/25 ساعت 10.50
13238 فيزيولوژي فعاليت بدني كودكان و نوجوانان مختلط افتخاري قيناني - الهام 20 چهارشنبه 14:45 - 13:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 6 2.00 0.00 1396/10/27 ساعت 10.50