دروس ارایه شده غیرعمومی ترم دوم سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
11076 تاسيسات مكانيكي و الكتريكي مختلط كلباسي - رسول 30 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 6 1.00 1.00 1397/03/28 ساعت 8.00
11079 تحليل فضاهاي شهري مختلط مهابادي - زهرا 30 سه شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 10 2.00 0.00 1397/03/29 ساعت 10.50
11096 سازه هاي فلزي مختلط فروغي مقدم - سيدمحمدجواد 30 سه شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 4 2.00 0.00 1397/03/30 ساعت 10.50
11048 طراحي معماري 3 مختلط سرائيان - محمدرضا 25 دوشنبه 17:00 - 13:30 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاههاي هنرومعماري شماره 2 - آتليه 31
دوشنبه 13:00 - 08:00 ثابت - كارگاه ها وآزمايشگاههاي هنرومعماري شماره 2 - آتليه 31
1.00 3.00 - ساعت 0.00
12588 طراحي نهائي (پروژه) مختلط - 4 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
12595 كارآموزي مختلط - 15 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
11071 كاربرد نرم افزارهاي ترسيمي مختلط - 25 يك شنبه 12:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - سايت 2 كريدور 003 1.00 2.00 - ساعت 0.00
11078 مباني نظري معماري مختلط شريفي - پريا 30 يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 201 2.00 0.00 1397/04/03 ساعت 16.00
11074 مديريت وتشكيلات كارگاهي مختلط محمودصالح - عيسي 35 سه شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 1 1.00 1.00 1397/04/05 ساعت 10.50