دروس ارایه شده غیرعمومی ترم دوم سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
11521 پايان نامه مختلط - 50 - 0.00 6.00 - ساعت 8.00
11521 پايان نامه مختلط - 50 - 0.00 6.00 - ساعت 8.00
11525 پايان نامه (ادامه) مختلط - 50 - 0.00 6.00 - ساعت 8.00
11525 پايان نامه (ادامه) مختلط - 50 - 0.00 6.00 - ساعت 8.00