دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
10983 پايان نامه مختلط - 20 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10983 پايان نامه مختلط - 20 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10990 پايان نامه (ادامه) مختلط - 20 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10990 پايان نامه (ادامه) مختلط - 20 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00