دروس ارایه شده غیرعمومی ترم دوم سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
11145 ايران درعهد قاجاريه باتكيه برمناسبات خارجي ونهضت مشروطيت مختلط بوشاسب گوشه - فيض اله 19 يك شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 129 2.00 0.00 1397/03/27 ساعت 8.00
11169 پايان نامه مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 8.00
11169 پايان نامه مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 8.00
11171 پايان نامه (ادامه) مختلط - 96 - 0.00 6.00 - ساعت 8.00
11171 پايان نامه (ادامه) مختلط - 96 - 0.00 6.00 - ساعت 8.00
11155 تاريخ معاصر ايران مختلط ابطحي فروشاني - سيدعليرضا 19 يك شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 129 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 8.00
11162 زبان عربي (قرائت متون تاريخي بزبان عربي) مختلط هوشيار - فريناز 19 دوشنبه 12:50 - 11:20 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 129 2.00 0.00 1397/04/06 ساعت 8.00
11159 نقد وبررسي تاريخ مغولان ,تيموريان وحكومتهاي محلي ايران مختلط اعرابي هاشمي - شكوه السادات 19 دوشنبه 11:10 - 09:40 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 129 2.00 0.00 1397/04/02 ساعت 8.00
11164 نقدوبررسي اسناد ومتون تاريخي مختلط ابطحي فروشاني - سيدعليرضا 19 دوشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 129 2.00 0.00 1397/04/07 ساعت 8.00
11154 نقدوبررسي تاريخ ايران ازسقوط ساسانيان تا آغازخلافت عباسي مختلط جديدي - ناصر 19 يك شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 129 2.00 0.00 1397/03/29 ساعت 8.00