دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
13520 بررسي جنبشهاي مردمي يكصدسال اخيرايران(بطورخاص انقلاب اسلامي) مختلط بوشاسب گوشه - فيض اله 30 يك شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 129 2.00 0.00 1396/10/20 ساعت 8.00
13720 پايان نامه مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 13.50
13720 پايان نامه مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 13.50
13721 پايان نامه (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 13.50
13721 پايان نامه (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 13.50
13528 تاريخ تمدن وفرهنگ اسلامي(باتكيه برتاثيرمتقابل ايران واسلام) مختلط جديدي - ناصر 30 دوشنبه 12:00 - 10:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 128 2.00 0.00 1396/10/25 ساعت 8.00
13518 زبان خارجي (باتكيه برترجمه متون تاريخي) مختلط ترابي فارساني - سهيلا 30 يك شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 128 2.00 0.00 1396/10/16 ساعت 8.00
13469 شناخت وروش هاي تحقيق در تاريخ "سمينار" مختلط كامراني فر - احمد 30 يك شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 128 2.00 0.00 1396/10/27 ساعت 8.00
13523 نقد وبررسي تاريخ ايران ازخلافت عباسي تاسقوط بغداد مختلط هوشيار - فريناز 30 دوشنبه 10:00 - 08:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 128 2.00 0.00 1396/10/23 ساعت 8.00
13533 نقدوبررسي تاريخ ايران ازصفويان تاظهور قاجاريه مختلط اعرابي هاشمي - شكوه السادات 30 دوشنبه 14:45 - 13:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 128 2.00 0.00 1396/10/18 ساعت 8.00