دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
13796 تحقيق (طراحي لباس) مختلط مجابي - سيد علي 40 سه شنبه 11:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 1.00 1399/10/15 ساعت 0.00
14589 كارگاه طراحي لباس 3 مختلط مهديه - فاطمه صغرا 40 پنج شنبه 17:00 - 13:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري
چهارشنبه 17:00 - 13:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري
چهارشنبه 12:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري
2.00 6.00 1399/10/15 ساعت 0.00
14587 كارگاه طراحي لباس 3 مختلط چاوشي نجف آبادي - فاطمه احمدپورمباركه - لاله 40 دوشنبه 12:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري
يك شنبه 17:00 - 13:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري
يك شنبه 12:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري
2.00 6.00 - ساعت 0.00
14588 كارگاه طراحي لباس 3 مختلط زندي اصفهاني - آلاء 40 پنج شنبه 12:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري
دوشنبه 17:00 - 13:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري
دوشنبه 12:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري
2.00 6.00 1399/10/15 ساعت 0.00
13644 هنر در دنياي كودكان مختلط فدايي - مريم 45 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/21 ساعت 10.50
14194 هنر در دنياي كودكان مختلط فدايي - مريم 45 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/21 ساعت 10.50