دروس ارایه شده غیرعمومی ترم دوم سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
11179 اسلام در شبه قاره هند و آسياي مركزي مختلط بوشاسب گوشه - فيض اله 9 چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 129 2.00 0.00 1397/03/30 ساعت 10.50
11193 امتحان جامع (دكتراي تخصصي) مختلط بوشاسب گوشه - فيض اله 99 - 0.00 0.00 - ساعت 10.50
11193 امتحان جامع (دكتراي تخصصي) مختلط بوشاسب گوشه - فيض اله 99 - 0.00 0.00 - ساعت 10.50
11172 تاريخنگاري در ايران مختلط ترابي فارساني - سهيلا 8 چهارشنبه 15:00 - 13:40 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 128 2.00 0.00 1397/03/27 ساعت 10.50
11184 جزيرة العرب قبل از اسلام مختلط هوشيار - فريناز 9 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 128 2.00 0.00 1397/04/04 ساعت 10.50
11185 دوره اموي و عباسي مختلط اعرابي هاشمي - شكوه السادات 9 پنج شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 128 2.00 0.00 1397/04/06 ساعت 10.50
11195 رساله مختلط - 96 - 0.00 6.00 - ساعت 10.50
11195 رساله مختلط - 96 - 0.00 20.00 - ساعت 10.50
11197 رساله (ادامه) مختلط - 90 - 0.00 18.00 - ساعت 10.50
11197 رساله (ادامه) مختلط - 90 - 0.00 20.00 - ساعت 10.50
11243 روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته (جبراني) مختلط كامراني فر - احمد 9 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 129 2.00 0.00 1397/03/30 ساعت 10.50
11190 زبان تخصصي پيشرفته مختلط ترابي فارساني - سهيلا 5 پنج شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 128 2.00 0.00 1397/04/07 ساعت 10.50
11182 نقد و بررسي تاريخ ايران از سقوط ساسانيان تا آغاز خلافت عباسي (جبراني) مختلط جديدي - ناصر 10 چهارشنبه 18:20 - 16:50 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 128 2.00 0.00 1397/04/02 ساعت 10.50