دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
13724 امتحان جامع (دكتراي تخصصي) مختلط بوشاسب گوشه - فيض اله 100 - 0.00 0.00 - ساعت 13.50
13724 امتحان جامع (دكتراي تخصصي) مختلط بوشاسب گوشه - فيض اله 100 - 0.00 0.00 - ساعت 13.50
13696 تاريخ اسلام در شمال آفريقا و اندلس مختلط ابطحي فروشاني - سيدعليرضا 9 چهارشنبه 12:00 - 10:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 124 2.00 0.00 1396/10/20 ساعت 13.50
13690 تاريخ تشيع مختلط بوشاسب گوشه - فيض اله 10 چهارشنبه 16:40 - 14:55 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 129 2.00 0.00 1396/10/19 ساعت 13.50
13688 تاريخ صدر اسلام ( از بعثت تا سال 40 هجري) مختلط هوشيار - فريناز 10 چهارشنبه 14:45 - 13:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 128 2.00 0.00 1396/10/16 ساعت 13.50
13695 تاريخ عثماني مختلط كامراني فر - احمد 9 چهارشنبه 10:00 - 08:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 124 2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 13.50
13691 دوره اموي و عباسي مختلط اعرابي هاشمي - شكوه السادات 10 پنج شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 128 2.00 0.00 1396/10/23 ساعت 13.50
13722 رساله مختلط - 100 - 0.00 20.00 - ساعت 13.50
13722 رساله مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 13.50
13723 رساله (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 20.00 - ساعت 13.50
13723 رساله (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 18.00 - ساعت 13.50
13697 روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته (جبراني) مختلط كامراني فر - احمد 9 پنج شنبه 10:00 - 08:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 124 2.00 0.00 1396/10/27 ساعت 13.50
13694 شناخت نظامهاي سياسي,اجتماعي,اقتصادي وفرهنگي ايران باستان مختلط اعرابي هاشمي - شكوه السادات 29 پنج شنبه 12:00 - 10:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 128 2.00 0.00 1396/10/26 ساعت 13.50
13698 نقد وبررسي تاريخ مغولان ,تيموريان وحكومتهاي محلي ايران مختلط اعرابي هاشمي - شكوه السادات 29 پنج شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 124 2.00 0.00 1396/10/25 ساعت 13.50