دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
13730 امتحان جامع (دكتراي تخصصي) مختلط بوشاسب گوشه - فيض اله 100 - 0.00 0.00 - ساعت 13.50
13730 امتحان جامع (دكتراي تخصصي) مختلط بوشاسب گوشه - فيض اله 100 - 0.00 0.00 - ساعت 13.50
13718 تاريخنگاري در ايران مختلط ترابي فارساني - سهيلا 10 چهارشنبه 14:45 - 13:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1396/10/24 ساعت 13.50
13719 جامعه شناسي تاريخي ايران مختلط ترابي فارساني - سهيلا 10 چهارشنبه 16:40 - 14:55 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 119 2.00 0.00 1396/10/16 ساعت 13.50
13728 رساله مختلط - 100 - 0.00 20.00 - ساعت 13.50
13728 رساله مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 13.50
13729 رساله (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 20.00 - ساعت 13.50
13729 رساله (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 18.00 - ساعت 13.50