دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
10206 تاريخ اساطير و اديان ايران باستان مختلط اعرابي هاشمي - شكوه السادات 10 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 10.50
10205 جامعه شناسي تاريخي ايران مختلط ترابي فارساني - سهيلا 10 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
10209 رساله (ادامه) مختلط - 10 - 0.00 19.00 - ساعت 0.00
10209 رساله (ادامه) مختلط - 10 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
10209 رساله (ادامه) مختلط - 10 - 0.00 20.00 - ساعت 0.00
10207 مناسبات ايران با كشورهاي همسايه در ايران باستان مختلط كامراني فر - احمد 10 چهارشنبه 15:45 - 14:15 هـ*ز - علوم انساني وادبيات
چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 0.00 1399/10/23 ساعت 10.50
10208 رساله مختلط - 10 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10208 رساله مختلط - 10 - 0.00 7.00 - ساعت 0.00
10208 رساله مختلط - 10 - 0.00 20.00 - ساعت 0.00