دروس ارایه شده غیرعمومی ترم دوم سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
11246 امتحان جامع (دكتراي تخصصي) مختلط بوشاسب گوشه - فيض اله 98 - 0.00 0.00 - ساعت 10.50
11246 امتحان جامع (دكتراي تخصصي) مختلط بوشاسب گوشه - فيض اله 98 - 0.00 0.00 - ساعت 10.50
11195 رساله مختلط - 96 - 0.00 6.00 - ساعت 10.50
11195 رساله مختلط - 96 - 0.00 20.00 - ساعت 10.50
11197 رساله (ادامه) مختلط - 90 - 0.00 18.00 - ساعت 10.50
11197 رساله (ادامه) مختلط - 90 - 0.00 20.00 - ساعت 10.50
11243 روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته (جبراني) مختلط كامراني فر - احمد 9 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 129 2.00 0.00 1397/03/30 ساعت 10.50
11245 زبان اوستائي مختلط معيني سام - بهزاد 9 پنج شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 128 2.00 0.00 1397/04/02 ساعت 10.50
11190 زبان تخصصي پيشرفته مختلط ترابي فارساني - سهيلا 5 پنج شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 128 2.00 0.00 1397/04/07 ساعت 10.50
11244 مناسبات ايران با كشورهاي همسايه در ايران باستان مختلط كامراني فر - احمد 9 پنج شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 129 3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 10.50