دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
13533 پايان نامه مختلط - 50 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13533 پايان نامه مختلط - 50 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13552 پايان نامه (ادامه) مختلط - 50 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13552 پايان نامه (ادامه) مختلط - 50 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
11327 كاربرد تئوري تصميم گيري درمديريت مختلط آرمان - محمدحسين 30 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 8.50