دروس ارایه شده غیرعمومی ترم دوم سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
11020 امتحان جامع (دكتراي تخصصي) مختلط سلطاني - رضا 98 - 0.00 0.00 - ساعت 0.00
11018 حقوق بين الملل خصوصي مختلط شيراني - مسعود 7 پنج شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1397/04/07 ساعت 14.00
11017 حقوق تجارت بين المللي مختلط سلطاني - رضا 4 پنج شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 14.00
11014 حقوق مدني پيشرفته (1) مختلط نصيران نجف آبادي - داود 4 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1397/03/27 ساعت 14.00
11015 حقوق مدني تطبيقي مختلط يزدانيان - عليرضا 1 پنج شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1397/03/29 ساعت 14.00
11021 رساله مختلط - 99 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
14444 رساله (ادامه) مختلط - 96 - 0.00 20.00 - ساعت 0.00
14444 رساله (ادامه) مختلط - 96 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
11022 رساله (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
11016 متون حقوقي پيشرفته مختلط نصيران نجف آبادي - داود 1 پنج شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 14.00
11019 مسئوليت مدني تطبيقي مختلط يزدانيان - عليرضا 3 پنج شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1397/04/02 ساعت 14.00