دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
13519 امتحان جامع (دكتراي تخصصي) مختلط - 100 - 0.00 0.00 - ساعت 0.00
13519 امتحان جامع (دكتراي تخصصي) مختلط - 100 - 0.00 0.00 - ساعت 0.00
13517 تاريخ تحليلي تكنولوژي ساخت مختلط - 7 پنج شنبه 15:00 - 13:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 204 3.00 0.00 1396/10/27 ساعت 10.50
13527 تاريخ تحليلي تكنولوژي ساخت مختلط - 8 پنج شنبه 17:00 - 15:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 204 3.00 0.00 1396/10/27 ساعت 10.50
13522 رساله (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 20.00 - ساعت 0.00
13522 رساله (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
13483 روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته (جبراني) مختلط امين پور - احمد 15 پنج شنبه 10:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 203 2.00 0.00 1396/10/20 ساعت 8.00
13460 زبان تخصصي پيشرفته مختلط اسماعيلي - مژگان 15 چهارشنبه 10:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 1 2.00 0.00 1396/10/20 ساعت 10.50
13524 مباحثي در روانشناسي محيط مختلط - 8 پنج شنبه 12:00 - 10:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 204 3.00 0.00 1396/10/20 ساعت 10.50
13507 مباحثي در روانشناسي محيط مختلط - 7 پنج شنبه 10:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 204 3.00 0.00 1396/10/20 ساعت 10.50
13493 معماري اسلامي (حكمت و روش ها) مختلط امين پور - احمد 10 پنج شنبه 16:00 - 13:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 203 3.00 0.00 1396/10/26 ساعت 10.50
13485 معماري معاصر (نظريه ها و مكاتب) مختلط مسعود - محمد 10 چهارشنبه 17:00 - 13:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 1 3.00 0.00 1396/10/27 ساعت 10.50