دروس ارایه شده غیرعمومی ترم دوم سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
14432 رساله مختلط - 19 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
14422 رساله (ادامه) مختلط - 15 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
14423 زبان مشترك معماري و ساير هنرها مختلط صافيان اصفهاني - محمدجواد 10 چهارشنبه 15:30 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 1 3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 8.00
14426 شناخت و تحليل معماري معاصر(ايران و جهان) (جبراني) مختلط امين پور - احمد 10 پنج شنبه 12:00 - 10:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1397/04/06 ساعت 10.50
14424 مباحث منتخب در معماري مختلط امين پور - احمد 10 پنج شنبه 15:30 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 8.00
14425 مباني نظري معماري مختلط امين پور - احمد 10 پنج شنبه 10:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1397/04/06 ساعت 8.00