دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
11447 تاريخ عمومي هنر و معماري اسلامي(ايران وجهان) (جبراني) مختلط طغياني خوراسگاني - شيرين 10 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 13.50
11548 رساله (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
11549 رساله (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 20.00 - ساعت 0.00
11489 روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته (جبراني) مختلط دهقان - نرگس 10 پنج شنبه 11:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
11512 روشهاي علوم تجربي در فرآيند طراحي و نقد فضا مختلط دهقان - نرگس 10 پنج شنبه 15:30 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 3.00 0.00 1399/10/25 ساعت 13.50
11508 شناخت شناسي (جبراني) مختلط امين پور - احمد 3 پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
11509 شناخت شناسي (جبراني) مختلط امين پور - احمد 3 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
11487 كاربرد كامپيوتر در معماري (جبراني) مختلط كريمي نيا - شهاب 10 چهارشنبه 17:15 - 14:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 1.00 1399/10/16 ساعت 13.50
11511 مباحث منتخب در معماري مختلط امين پور - احمد 10 پنج شنبه 11:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
11510 معماري معاصر (نظريه ها و مكاتب) مختلط مسعود - محمد 10 چهارشنبه 17:30 - 14:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري 3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11529 رساله مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
11488 زبان تخصصي پيشرفته (جبراني) مختلط كريمي نيا - شهاب 10 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 13.50
11529 رساله مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
11547 رساله مختلط - 100 - 0.00 20.00 - ساعت 0.00