دروس ارایه شده غیرعمومی ترم دوم سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
14092 امتحان جامع (دكتراي تخصصي) مختلط بصيرت - شمسا 500 - 0.00 0.00 - ساعت 0.00
14092 امتحان جامع (دكتراي تخصصي) مختلط بصيرت - شمسا 500 - 0.00 0.00 - ساعت 0.00
10083 رساله مختلط - 490 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
10084 رساله (ادامه) مختلط - 497 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
12355 رياضيات عالي مهندسي (جبراني) مختلط چمني - محمدرضا 3 چهارشنبه 18:20 - 16:50 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 102
چهارشنبه 16:40 - 15:10 ثابت - دانشكده عمران - كلاس 102
3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 8.00