دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
10513 امتحان جامع (دكتراي تخصصي) مختلط بيات - ميثم 500 - 0.00 0.00 - ساعت 0.00
10513 امتحان جامع (دكتراي تخصصي) مختلط بيات - ميثم 500 - 0.00 0.00 - ساعت 0.00
10504 رساله مختلط - 500 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
10506 رساله (ادامه) مختلط - 500 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
14577 روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته (جبراني) مختلط ابراهيمي كهريزسنگي - رضا 10 چهارشنبه 15:50 - 14:30 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 - ساعت 0.00
14610 زبان تخصصي پيشرفته مختلط صلح جويي - نصرت اله 10 چهارشنبه 10:40 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1396/10/23 ساعت 8.00