دروس ارایه شده غیرعمومی ترم دوم سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
14411 امتحان جامع (دكتراي تخصصي) مختلط طغياني خوراسگاني - شيرين 25 - 0.00 0.00 - ساعت 0.00
14420 امتحان جامع (دكتراي تخصصي) مختلط طغياني خوراسگاني - شيرين 15 - 0.00 0.00 - ساعت 0.00
14417 تجارب شهرسازي (جبراني) مختلط طغياني خوراسگاني - شيرين 10 چهارشنبه 12:50 - 11:10 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 1 2.00 0.00 1397/04/07 ساعت 10.50
14412 چالشهاي شهرسازي در ايران مختلط مسعود - محمد 12 چهارشنبه 15:30 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 2 2.00 0.00 1397/03/30 ساعت 10.50
14418 حكمت اسلامي - ايراني شهرسازي مختلط طغياني خوراسگاني - شيرين 5 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 1 2.00 0.00 1397/04/07 ساعت 14.00
14421 رساله مختلط - 15 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
14415 رساله (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
14419 روشهاي كمي و كيفي پيشرفته در شهرسازي مختلط صابري - حميد 5 چهارشنبه 11:00 - 09:40 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 2 2.00 0.00 1397/04/06 ساعت 10.50
14414 شهرسازي تطبيقي ايران و جهان مختلط محمدي - محمود 12 پنج شنبه 15:30 - 13:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 1 2.00 0.00 1397/04/06 ساعت 8.00
14416 مباني نظري شهرسازي (جبراني) مختلط طغياني خوراسگاني - شيرين 10 چهارشنبه 11:00 - 09:40 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 1 2.00 0.00 1397/04/07 ساعت 8.00
14413 مطالعات تطبيقي نظريه هاي جديد شهرسازي مختلط مرادي چادگاني - داريوش 12 پنج شنبه 12:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري - كلاس 201 2.00 0.00 1397/03/31 ساعت 10.50