دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
10050 پروژه (پايان نامه) مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10051 پروژه (پايان نامه) (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00