دروس ارایه شده عمومی ترم تابستان سال تحصیلی 96-97 به تفکیک دانشکده    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      جنسیت کلاس       نام دانشکده مشاهده
علوم انساني و حقوق
پزشكي
فني و مهندسي
برق
مواد
هنر و معماري و شهرسازي
پرستاري و مامايي
كامپيوتر
عمران
دانشكده حقوق ، الهيات و معارف اسلامي